Bryt reglerna!

1 av 13
NÖJE

Makeup ska vara lustfyllt och inte omgärdat av pekpinnar. Sofis mode listar tolv skönhetsregler vi gärna struntar blankt i.

AV: Anna Wahlberg FOTO: Peder Wahlberg