Montenegro förhandlar om att bli medlem i NATO

Montenegro börjar förhandla om att bli Natos tjugonionde medlemsland.