Tekniken som ska rädda klimatet

Hör det senaste om klimatsmart teknik - Helene Hellmark Knutsson, minister högre utbildning och forskning, Susanna Baltscheffsky chefredaktör Ny Teknik och Lars J Nilsson professor miljö och energisystem.