Fatimas teckningar

Magnus Wennman har följt Fatimas första år i Sverige