”Det stod att jag
skulle bli skjuten”

Petters skräckupplevelse på Wikipedia