Hotell evakuerat efter översvämning

Thorskogs slott i Lilla Edet har fått evakuera på grund av översvämningar.