Jättespindeln som skrämmer livet ur internet

Här fångas den aggressiva jättespindeln på film.