VM-insatsen som han helst vill glömma

Det otroliga drabbar Georgiern två gånger om