"Några är överviktiga och de har dålig kondis"

"Några är överviktiga och de har dålig kondis"