Besegrades efter 16 år vid makten

Maktskifte efter val i ekonomiskt krisdrabbade Venezuela