”Isbjörnarna är det
värsta som jag sett”

Experten på plats i Ryssland - "Vi fick inte skjuta dom"