35-miljardersfartyget Zumwalt är sjösatt

Nu är amerikanska flottans skrytbygge, Zumwalt sjösatt.