Åsnan blir räddad från att drunkna - visar sann tacksamhet

Åsnans tacksamhet efter att ha blivit räddad från att drunkna.