Ygeman: ”En bred enighet mot terror”

Inrikesminister Anders Ygeman om åtgärderna för att bekämpa terrorism