Så röjdes Chris privata hemlighet

”Var inte meningen att det skulle komma ut””