Knepet för att bygga en egen gran

”Inte ett barr så långt ögat kan nå”