Lucka 22: Slipp tårarna när du skär lök

Kan rädda även den osentimentala