Skånetrafiken: "Det blir förseningar och fulla tåg"

Regeringen vill få ner antalet asylsökande till Sverige genom att införa id-kontroller på bussar, tåg och färjor. Men att det är personalen på tåg och bussar som ska genomföra kontrollerna väcker mycket kraftig kritik från operatörerna.