Efterlyste tjuven flyr rullandes ur butiken

Fräcka stölden fastnar på bilderna