Obama: "Vi har enats om ett avtal som världen behövde"

Världens länder har enats om en global klimatplan