Kraftiga översvämningar i Gävleborg och Uppland

Kraftiga översvämningar i Gävleborg och Uppland