Se isbjörnarnas vinterlek

Överraskades av 26 ton snö