Vi känner oss hjälplösa

Svenska Saga mitt i snökaoset på Svalbard, där flera människor nu saknas.