Här räddas 22 barn

Gula Båtarna i nya insats för flyktingarna på Medelhavet