”Helt otroligt hur alla hjälper till”

Svenska Saga Jernudd om hjälpinsatsen på Svalbard efter lavinen