Analys: Därför
träffar sparken
- som den gör

”Jycken” jämför boxning och thai med MMA