Varning för känslostorm!

Elefantungen räddas ur en grop