Vindkraft välte på julaftonsförmiddagen

Räddningstjänsten: ”Undersöker utsläppta oljor"