Älgkon håller vakt kalvarna utför kuppen

Ligan har slagit till flera gånger i vinter