Islamiska staten utdrivna ur al-Ramadi

Beskrivs som ett stort bakslag för terrorgruppen