Värdet på Lego ökar mer än guld

Att samla på Lego kan på sikt ge en bättre avkastning än både börsen och guld, enligt The Telegraph.