”Tror inte man riktigt förstår konsekvenserna för skånskt näringsliv”

Inger Tolsved-Rosenkvist, Liberal ledamot Region Skånes fullmäktige, om ID-kontrollerna