”Syftet är att minska antalet asylsökande”

Migrationsexpert Viktor Banke om ID-kontrollerna