SMHI varnar för intensivt snöfall

Risk för förfrysning och ökade snömängder kommande dagar