Ska vara ’förebild’ – gör det groteska

Blir fullständigt galen på domslutet