Stor brand härjar i Australien

Minst 130 hem förstörda