Hör Sammies egna ord om knivattacken

"Jag trodde jag skulle dö"