Peter Hultqvist: "Det svenska försvaret har många bra förmågor"

Peter Hultqvist svarar på Aftonbladets frågor om det svenska försvaret.