Fallet Lisa Holm: Hovrättsförhandlingarna inleds i dag

I dag börjar hovrättsförhandlingarna i det uppmärksammade Lisa Holm-målet.