Palmeutredarens kritik mot Lisa Holm-förhören

Inkallad som vittne när fallet togs upp i Hovrätten