ABBA-Frida om sorgen

Starka känslor i premiäravsnittet av programserien ”Vänligen Lars Lerin”.