Här stoppar han en orm i byxorna

Se tjuvens (under)liga rån mot djuraffären