Jonas Sjöstedt (V) om massövergreppen mot kvinnor

”Vi måste visa att det finns och säga ifrån”