Så undviker du största tabben när du skiljer dig

Idag släpps boken “skilj dig ordentligt” - en handbok i att skiljas