Nazisten dömdes för sprängämnen

Sade sig vilja bli "större än Breivik"