Kommunals ombud om Anders Bergströms fallskärm

Per Gunnarsson: ”Ja, det är ju skandal. Det här gick för lätt"