Daphne Guiness - vem är hon egentligen?

Daphne Guiness - vem är hon egentligen?