Gisslandrama på hotell i Burkina Faso

Minst 20 personer uppges döda