Sanktionerna mot Iran hävs

Har uppfyllt sina åtaganden i kärnenergiavtalet