Bisarra scenerna – plötsligt rasar alla

Målgesten du aldrig tidigare skådat